Wytyczne dla PSP i OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

Komenda Miejska PSP w Płocku zachęca do zapoznania się z wytycznymi dla PSP i OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

 

Link do wytycznych znajduje się poniżej:

 

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wytyczne-dla-psp-i-osp-w-zakresie-transportu-pacjentow-do-punktow-szczepien-jak-i-personelu-medycznego-do-pacjentow

Ćwiczenia manewrowe Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Ekologicznego „Płock” WOO p. k. „Soczewka 2020”

 

4 września 2020 r. w miejscowości Soczewka (powiat płocki) na jeziorze Soczewka przeprowadzono ćwiczenia manewrowe Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Ekologicznego „Płock” WOO p. k. „Soczewka 2020”. Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

Celem ćwiczeń było między innymi:

 • zapoznanie się ze specyfiką działań podczas usuwania substancji ropopochodnych
  z akwenów wodnych,
 • sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania sił i środków PSP,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie: sprawiania sprzętu ekologicznego, technik
  i technologii usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych stojących,
 • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczych,
 • sprawdzenie przygotowania służb dyżurnych SKKM do organizacji, koordynacji
  i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych,
 • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności pomiędzy poszczególnymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie elementów Powiatowego Planu Ratowniczego.

Podczas realizacji tematyki ćwiczeń założono następujący scenariusz: w dniu 04.09.2020 r. na linii brzegowej jeziora Soczewka w pobliżu ujścia wody do kanału łączącego jezioro z rzeką Wisłą, wędkarz zauważa nielegalne składowisko beczek z substancjami ropopochodnymi porzuconymi na brzegu jeziora. Z beczek dochodzi do wycieku i zanieczyszczenia wód jeziora. Na akwenie przy linii brzegowej powstaje plama olejowa, która przemieszcza się z nurtem w kierunku kanału łączącego jezioro z rzeką Wisłą. Wędkarz powiadamia SKKM w Płocku o zaistniałym zdarzeniu. Na miejsce zdarzenia zostaje zadysponowana Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Ekologicznego „Płock” wchodząca w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej. SSREkolog „Płock” miała za zadanie:

 • przeprowadzić rozpoznanie miejsca zdarzenia,
 • zlokalizować plamę substancji ropopochodnej,
 • ustalić miejsce budowy pola operacyjnego,
 • ograniczyć rozprzestrzenianie się plamy poprzez sprawienie zapór,
 • zebranie substancji ropopochodnej z powierzchni wody przy wykorzystaniu sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Sekcji Ratownictwa Ekologicznego Płock oraz wybrane siły PSP z obszaru działania KM PSP w Płocku. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał kierownik ćwiczeń w osobie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacka Starczewskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Artur Czachowski, kpt. Arkadiusz Kostrzewski KM PSP Płock

Akcja krwiodawstwa – podsumowanie

 

PODSUMOWANIE AKCJI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

W akcję honorowego krwiodawstwa, które odbyło się w dniu 23 sierpnia br. przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Płocku włączyło się 29 osób z czego 24 osoby zostały zakwalifikowane do oddania krwi.

Łącznie udało się oddać 10 800 ml krwi.

Gorąco dziękujemy osobom, które przyłączyły się do tej akcji.

 

 

Ćwiczenia ratownicze na terenie zakładu PCC Exol S.A. w Płocku

23 listopada 2018 roku odbyły się ćwiczenia ratownicze na terenie zakładu PCC Exol S.A. w Płocku, przy ul. Długiej 14. Zakład jest zaliczony do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), a przeprowadzone ćwiczenia wynikały z obowiązku realizacji „Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej w 2018 roku”.

Celem ćwiczeń było przede wszystkim rozpoznanie obiektu przemysłowego, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych i sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego oraz jego przydatności podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

W ćwiczeniach brały udział wydzielone siły i środki z terenu powiatu płockiego, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego COO SGRChemEko „Płock 6” i Zakładowa Straż Pożarna PKN Orlen S.A.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zgodnie z reprezentatywnym zdarzeniem awaryjnym (RZA) rozszczelnienie połączenia kołnierzowego na rurociągu dostarczającym do zakładu  tlenek etylenu.

Nad organizacją i oceną ćwiczeń czuwał zespół rozjemców ćwiczeń, a koordynację i wsparcie Kierującego Działaniem Ratowniczym na potrzeby ćwiczeń zapewniła Dyrekcja zakładu.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Artur Czachowski – KM PSP w Płocku

VI Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP, która odbędzie się w Kluszkowcach woj. małopolskie w dniach 08/09.09.2018 roku

 

Serdecznie zapraszamy stałych i nowych uczestników do wypróbowania swoich sił w rywalizacji sportowej i do udziału w dobrej zabawie podczas VI Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowo-Pożarniczej Strażaków OSP, która odbędzie się w dniach  08-09 września 2018 w Kluszkowcach  Gm. Czorsztyn, woj. małopolskie. Tegoroczna edycja Olimpiady nie będzie rozgrywana w Szczawnicy jak do tej pory, a po raz pierwszy w nowym miejscu na terenie Ośrodka Czorsztyn-Ski.  Na atrakcyjność zawodów wpływa niespotykany nigdzie w kraju przebieg konkurencji i formuła zawodów strażackich według naszego pionierskiego pomysłu. Tylko u nas bez wcześniejszych eliminacji możecie rywalizować z reprezentantami  jednostek OSP z wielu województw na arenie sportowej umiejscowionej w górach i otaczającej ją przepięknej scenerii górskiej. Czekają tu na Wasze drużyny również nowe wyzwania sportowe, ponieważ zostanie wprowadzonych kilka nowych konkurencji. Zawody trwają dwa dni i rozgrywane są z osobno klasyfikowanymi podziałami na drużyny pożarnicze druhów, druhen oraz mieszane. Można także zgłosić drużynę, składającą się z zawodników z kilku jednostek OSP np. reprezentację miejscowości, Gminy lub powiatu. Startujący zawodnicy muszą być pełnoletni. Warunkowo dopuszczamy do startu w każdej ze zgłoszonych drużyn do 2 zawodników, którzy przed terminem zawodów nie są jeszcze pełnoletni, ale ukończyli 15 lat. Można zgłosić jedną lub kilka drużyn w wybranych podziałach. Każda startująca drużyna składa się z 5 osób. Na wyznaczonej w górskim terenie trasie od momentu startu do chwili przekroczenia linii mety, drużyny mają w jak najkrótszym czasie do zaliczenia różne kolejno następujące po sobie przeszkody i zadania, każdego dnia inne.

Dla zawodników, kibiców i zaproszonych gości corocznie podczas zawodów organizujemy różnego rodzaju dodatkowe atrakcje m. in. prezentacje przez producentów i dystrybutorów sprzętu strażackiego, pokazy sprawnościowe, występy regionalne, konkursy i wiele innych.

 

Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak przebiegały do tej  pory  nasze zawody, to zapraszamy na  nasz  Facebook Osp-sport, link: https://www.facebook.com/Osp-sport-583798878334472/
Szczegółowe informacje w sprawie zawodów: tel / sms 731 880 083, mail tokbike1@op.pl .

Ze strażackim pozdrowieniem Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady OSP 2018.