Ćwiczenia manewrowe Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Ekologicznego „Płock” WOO p. k. „Soczewka 2020”

 

4 września 2020 r. w miejscowości Soczewka (powiat płocki) na jeziorze Soczewka przeprowadzono ćwiczenia manewrowe Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Ekologicznego „Płock” WOO p. k. „Soczewka 2020”. Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

Celem ćwiczeń było między innymi:

 • zapoznanie się ze specyfiką działań podczas usuwania substancji ropopochodnych
  z akwenów wodnych,
 • sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania sił i środków PSP,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie: sprawiania sprzętu ekologicznego, technik
  i technologii usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych stojących,
 • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczych,
 • sprawdzenie przygotowania służb dyżurnych SKKM do organizacji, koordynacji
  i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych,
 • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności pomiędzy poszczególnymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie elementów Powiatowego Planu Ratowniczego.

Podczas realizacji tematyki ćwiczeń założono następujący scenariusz: w dniu 04.09.2020 r. na linii brzegowej jeziora Soczewka w pobliżu ujścia wody do kanału łączącego jezioro z rzeką Wisłą, wędkarz zauważa nielegalne składowisko beczek z substancjami ropopochodnymi porzuconymi na brzegu jeziora. Z beczek dochodzi do wycieku i zanieczyszczenia wód jeziora. Na akwenie przy linii brzegowej powstaje plama olejowa, która przemieszcza się z nurtem w kierunku kanału łączącego jezioro z rzeką Wisłą. Wędkarz powiadamia SKKM w Płocku o zaistniałym zdarzeniu. Na miejsce zdarzenia zostaje zadysponowana Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Ekologicznego „Płock” wchodząca w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej. SSREkolog „Płock” miała za zadanie:

 • przeprowadzić rozpoznanie miejsca zdarzenia,
 • zlokalizować plamę substancji ropopochodnej,
 • ustalić miejsce budowy pola operacyjnego,
 • ograniczyć rozprzestrzenianie się plamy poprzez sprawienie zapór,
 • zebranie substancji ropopochodnej z powierzchni wody przy wykorzystaniu sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Sekcji Ratownictwa Ekologicznego Płock oraz wybrane siły PSP z obszaru działania KM PSP w Płocku. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał kierownik ćwiczeń w osobie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacka Starczewskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Artur Czachowski, kpt. Arkadiusz Kostrzewski KM PSP Płock

Możliwość komentowania jest wyłączona.