Ćwiczenia ratownicze na terenie zakładu PCC Exol S.A. w Płocku

23 listopada 2018 roku odbyły się ćwiczenia ratownicze na terenie zakładu PCC Exol S.A. w Płocku, przy ul. Długiej 14. Zakład jest zaliczony do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), a przeprowadzone ćwiczenia wynikały z obowiązku realizacji „Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej w 2018 roku”.

Celem ćwiczeń było przede wszystkim rozpoznanie obiektu przemysłowego, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych i sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego oraz jego przydatności podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

W ćwiczeniach brały udział wydzielone siły i środki z terenu powiatu płockiego, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego COO SGRChemEko „Płock 6” i Zakładowa Straż Pożarna PKN Orlen S.A.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zgodnie z reprezentatywnym zdarzeniem awaryjnym (RZA) rozszczelnienie połączenia kołnierzowego na rurociągu dostarczającym do zakładu  tlenek etylenu.

Nad organizacją i oceną ćwiczeń czuwał zespół rozjemców ćwiczeń, a koordynację i wsparcie Kierującego Działaniem Ratowniczym na potrzeby ćwiczeń zapewniła Dyrekcja zakładu.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Artur Czachowski – KM PSP w Płocku

Możliwość komentowania jest wyłączona.