Działania Ratowniczo-Gaśnicze, statystyka 2016

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016  roku na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i powiatu płockiego miało miejsce 2 879 zdarzeń.

 

  • w Płocku                                        1254
  • powiecie płockim                           1625

 

w tym  752  pożarów

  • w Płocku                                        368
  • powiecie płockim                           384

 

2056 miejscowych  zagrożeń

  • w Płocku                                        828                              `
  • powiecie płockim                           1228

 

oraz  71 alarmy  fałszywe

  • w Płocku                                        58
  • powiecie płockim                           13

 

Reasumując należy stwierdzić, że w roku 2016 w stosunku do roku ubiegłego nastąpił  wzrost  ogólnej ilości  zdarzeń o 267.

Ilość pożarów spadła o 204,  ilość  miejscowych  zagrożeń wzrosła  o 452. Wystąpił  wzrost ilości alarmów fałszywych o 19.