JRG NR 1 PSP

Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 8

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 – bryg. Adam Strzeszewski

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 – mł.bryg. Mariusz Wróblewski

Punkt Alarmowy ( PA ) – tel. 24 366-74-51,   24 366-74-68,  24 366-25-43, fax: 24 366-25-50