JRG NR 2 PSP

Płock, ul. Popłacińska 8

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 – bryg. Mariusz Fijałkowski

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 – –mł.bryg. Maciej Szutowski

Punkt Alarmowy ( PA ) – tel. 24 366-78-70, tel./fax 24 268-15-10