JRG NR 3 PSP

Płock, ul. Armii Krajowej 62

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 – bryg. Włodzimierz Domański – tel. 24 366-78-99

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 – mł. bryg. Arkadiusz Borniński- tel. 24 366-78-94

Punkt Alarmowy ( PA ) – tel. 24 366-78-90,   fax 24 366-78-95