Kadra

Komendant Miejski PSP

 ST.bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP


BRYG. MGR INŻ. JACEK STARCZEWSKI

 

 

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP – st. kpt. Edward Mysera

Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego – bryg. Rafał Szrajber

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego – bryg. Piotr Rakowski

Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego – st. kpt. Edward Mysera

Główny Księgowy – Elżbieta Matysek

Naczelnik Wydziału Operacyjnego – st. kpt Albert Lejman

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej NR 1 -  bryg. Adam Strzeszewski

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej NR 2 – bryg. Mariusz Fijałkowski

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej NR 3 –  bryg. Włodzimierz Domański

strona do góry