Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak przyznał nagrody pieniężne dla członków specjalistycznych grup ratowniczych. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nagrody otrzymali:

  • Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Płock 6”- bryg. Adam Strzeszewski
  • Zastępca Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Płock 5” – st. kpt. Albert Lejman