Zakupy samochodów dla OSP – 2019 rok

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o przesłanie informacji zawierającej propozycje jednostek OSP które w roku 2019 roku będą ubiegać się o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasady udzielania dotacji:

 1. Wartość jednostkowa sprzętu minimum 200.000 zł

 2. Dotacja NFOŚiGW oraz WFOŚiGW maksymalnie 50 % wartości sprzętu

 3. Dotacja NFOŚiGW oraz WFOŚiGW nie niższa niż 100.000 zł

 4. Dotacji NFOŚiGW oraz WFOŚiGW nie można łączyć ze środkami z Unii Europejskiej i Programów Operacyjnych.

 5. Dotację z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW można łączyć z dofinansowaniem ze środków KSRG oraz MSWiA.

 6. Dofinansowywany sprzęt kupowany przez jednostki włączone do KSRG:

  1. średni samochód ratowniczo gaśniczy *

  2. ciężki samochód ratowniczo gaśniczy

  3. przyczepa do transportu sprzętu

  4. łódź ratownicza min 6 osobowa

 7. Dofinansowywany sprzęt kupowany przez jednostki nie włączone do KSRG (dotacja MSWiA):

  1. samochód ratownictwa technicznego funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów

  2. średni samochód ratowniczo gaśniczy *

  3. ciężki samochód ratowniczo gaśniczy

  4. przyczepa do transportu sprzętu

  5. łódź ratownicza min 6 osobowa

* – Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie określony przez PSP.

Pismo do sekretariatu KM PSP w Płocku z rozbiciem finansowym planowanego zakupu należy złożyć do dnia 21.01.2019 do godziny 15.00 w układzie:

 1. nazwa sprzętu

 2. wartość sprzętu

 3. środki własne

 4. środki samorządowe (gminy, powiatu, województwa)

 5. darowizny

 6. kredyty

 7. środki z budżetu państwa (KSRG lub MSWiA)

Wszelkie wyjaśnia będą udzielane przez KM PSP w Płocku pod numerem 24-366-78-15.

Możliwość komentowania jest wyłączona.