5532.8.3.2020 – zawiadomienie dot. PERN Miszewko o sporządzenie ZPOR-2